Сенсорна інтеграція

Сенсорна інтеграція – наочна модель і терапевтичний інструмент концепції ерготерапевта Dr. Jean Ayres (1920-1988), яка охоплює широкі знання та основні положення в сфері навчання дітей з інвалідністю з різною нозологією і може використовуватись у різних вікових групах.Сенсорна інтеграція – це процес, в ході якого людина приймає, розрізняє і обробляє відчуття, що надходять через різні сенсорні системи: зорову, слухову, нюхову, тактильну, пропріоцептивну, вестибулярну. Правильна взаємодія всіх сенсорних систем дозволяє людині вибудовувати відносини з іншими людьми, піклуватися про себе і своїх близьких, користуватися різними предметами в повсякденному житті. Сенсорне сприйняття (розрізнення) – це здатність дитини ясно розрізняти сенсорний стимул (відчуття) і використовувати його для формування адаптивного відповіді. В кабінеті заняття проводяться у вигляді гри, під впливом зацікавленості і позитивних емоцій дитина виконує вправи для вестибулярної, пропріоцептивної, тактильної систем, які дозволяють сформувати базу для ефективної роботи всіх сенсорних систем та їх взаємодії і, як наслідок, навчання необхідним навичкам.Завдяки ефективним заняттям за методом сенсорної інтеграції у дитини формуються правильна регуляція емоцій, соціальні навички, ігрові навички, ефективна дрібна і груба моторика. Проблеми у сфері сенсорної інтеграції можуть негативно впливати на здатність дитини правильно виконувати завдання, координувати рухові реакції, планувати послідовність завдань, розвивати соціальні навички.Від ефективності роботи та взаємодії між сенсорними системами дитини залежать такі види діяльності:- Здатність до концентрації уваги на завданні;- Навички проходження вербальним інструкціям;- Навичка самостійного виконання серії завдань;- Оволодіння різними предметами;- Оволодіння навичками письма, і в першу чергу оволодіння правильним захопленням олівця / ручки;- Навичка зорово-моторної координації, зоровий праксис;- Вміння утримувати вертикальну позу, сидячи за партою;- Володіння навичками великої моторики для участі в грі і процесі відпочинку.Інформацію підготувала ерготерапевт, керівик відділу ерготерапії – Наталя Романівна Рижак