Хорєва Лариса Іванівна

Хорєва Лариса Іванівна

Хорєва Лариса Іванівна

Вчитель-Логопед


Хорєва Лариса Іванівна

Логопедична робота з корекції порушень мовлення з дітьми проводиться за такими напрямами:

 • розвиток розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення;
 • розвиток зорового сприймання, аналізу, зорової пам’яті;
 • формування просторових уявлень;
 • розвиток слухового сприймання, уваги, пам’яті;
 • корекція порушень моторного розвитку, особливо порушень  артикуляційної моторики;
 • корекція порушень звуковимови, викривлень звукоскладової структури слова;
 • розвиток лексики (збагачення словника, уточнення значення слова, формування лексичної системності, структури, значення слова, закріплення зв’язків між словами);
 • формування морфологічної і синтаксичної системи мовлення;
 • розвиток фонематичного аналізу, синтезу;
 • формування аналізу структури речень;
 • розвиток комунікативної, пізнавальної і регулюючої функції мовлення.